Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 chương trình mới

Trong bài chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 chương trình mới. Việc tổng hợp sẽ giúp cho các bạn biết được lượng kiến thức ngữ pháp chính của lớp 7 là ra sao, gồm những điểm nào. Như vậy bạn sẽ học tốt hơn.

Nội dung đi trình tự từ Unit 1 – Unit 12. Mỗi điểm ngữ pháp đều kèm link học và làm bài tập. Các bạn cần hiểu rõ thông tin kiến thức nào thì xem nội dung đó.

Unit 1:
Hiện tại đơn
Tương Lai đơn
Unit 7:
Cách dùng it để nói về khoảng cách
Cấu trúc used to
Unit 2:
Câu ghép với những liên từ
Câu mệnh lệnh
Unit 8:
Tính từ có đuôi -ed và -ing
Although, in spite of và despite
Unit 3:
Quá khứ đơn
Hiện tại hoàn thành
Unit 9:
Câu hỏi với từ hỏi Wh-
Unit 4:
So sánh bằng và so sánh khác nhau
Uni 10:
Thì bị động – Tương lai đơn
Tương lai tiếp diễn
Unit 5:
Danh từ đếm được và không đếm được
Unit 11:
Thì tương lai mang nghĩa dự đoán
Đại từ sở hữu
Unit 6:
Thì bị động Hiện tại đơn
Unit 12:
So sánh về số lượng
Câu hỏi đuôi
Rất nhiều nội dung hay và hữu ích trong hệ sinh thái cộng động elish.vn. Xem chi tiết ở cuối trang web. Theo dõi team trên FacebookYoutube để cập nhật mới nhất. Báo cáo lỗi nội dung ngay cho Team nếu có, gửi tin nhắn nhanh qua Zalo Team